KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Ogłoszenie

Drodzy Rodzice.

Do 26 czerwca należy wpłacić II ratę  na Radę Rodziców.

Wpłaty dokonujemy u Pani Intendent.

 

Informacja o dyżurze wakacyjnym
dla dzieci uczęszczających do łęczyckich przedszkoli w 2020 r.


       W bieżącym roku dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

► Przedszkole nr 1, ul. Zachodnia 17       od 1 lipca do 31 lipca 2020 r.         

► Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A    od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.  

        Ważne terminy:
Od 01 czerwca do 19 czerwca 2020 r. wydawanie i przyjmowanie Wniosków
o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
w danym przedszkolu
23 czerwca 2020r. wywieszenie w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu
Dokonanie opłaty za pobyt dziecka w danym przedszkolu i nastąpi po zakończonym pobycie w danym przedszkolu.

 

Zasady dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny:

 1. W dyżurze wakacyjnym mogą  uczestniczyć  dzieci  uczęszczające  w roku szkolnym 2019/20  do łęczyckich przedszkoli  prowadzonych  przez  Miasto Łęczyca.
 2. Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydawane i przyjmowane są  w  dyżurującym  przedszkolu  od  01 czerwca do 19 czerwca  
 3. Rodziców chętnych  do pobrania  wniosku  prosimy  o zachowanie,  niezbędnej w okresie pandemii, ostrożności. Wniosek najlepiej pobrać ze strony internetowej, wypełnić i zeskanowany przesłać  na adres przedszkola: przedszkole_1@poczta.onet.pl
 4. Jeśli nie jest to możliwe prosimy o ograniczenie kontaktu do osoby pełniącej dyżur przy drzwiach   w przedszkolu, która przekaże wniosek i przyjmie już wypełniony.
 5. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie dostępna w danym przedszkolu
  23 czerwca 2020r. Informacje nt. dzieci zakwalifikowanych udzielane będą telefonicznie pod numerem telefonu: 24 721 03 54
 6. Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru wakacyjnego w dwóch przedszkolach, należy wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do każdego przedszkola (pobrać i złożyć w danym przedszkolu                                lub z zachowaniem ostrożności opisanej w pkt. 3).
 7. Rodzic, którego dziecko korzystać będzie z dyżuru wakacyjnego w innym niż macierzyste przedszkole, zobowiązany jest wyrobić dziecku kartę do systemu ewidencji „Punktualnik” w przedszkolu, w którym zapisało się na dyżur. Ostateczny termin wyrobienia karty mija                                   w dniu 27 czerwca 2020r. Jeśli do tego dnia karta nie zostanie wyrobiona będzie to                            równoważne ze skreśleniem dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 8. Podczas wyrabiania karty prosimy również o zachowanie zasad zachowania dystansu społecznego.
 9. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru rodzic uiszcza
  w dyżurującym przedszkolu na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który rejestrowany jest przez system elektroniczny „Punktualnik” oraz zasad określonych w „Procedurze naliczania opłat za pobyt i wyżywienie dzieci”
 10. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.
 11. Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych               w danym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania  i odbierania dzieci w godzinach pracy przedszkola oraz wypełnienie i złożenie „Deklaracji pobytu dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy Przedszkola nr 1 w Łęczycy”.

 

 1. W przypadku upoważnienia przez rodziców osób trzecich do odbioru dziecka z przedszkola   wymagane jest pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osób trzecich.

 

 1. Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych zasad i informacji w związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiczną.

 

 1. Wszelkie dokumenty wskazane w zasadach pobrać można na stronie: p1leczyca.wikom.pl

 

W zakładce DOKUMENTY znajduje się deklaracja pobytu dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy Przedszkola nr 1 w Łęczycy oraz procedury postępowania w czasie pandemii COVID-19

Deklarację wypełniają rodzice, którzy zgłosili chęć powrotu dziecka do przedszkola.

DROGI RODZICU !!!

 • Pierwszego dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poprosimy Cię o wypełnienie deklaracji pobytu dziecka w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy Przedszkola nr 1 w Łęczycy, pisemnego potwierdzenia zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedszkola.
 • Pamiętaj, że dziecko od 4 roku życia także powinno przyjść w maseczce.
  W przedszkolu dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Pamiętaj! Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura (37,5 o C), kaszel, katar, osłabienie.
 • Osoba pełniąca dyżur, odbierze dziecko od rodzica przy drzwiach wejściowych i zmierzy mu temperaturę. Rodzice, opiekunowie dziecka nie wchodzą do przedszkola. Przekazują natomiast osobie dyżurującej wszelkie informacje i kartę do czytnika.
 • W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskaże na stan podgorączkowy lub chorobowy, dziecko nie zostanie przyjęte.
 • Dziecko przekazane osobie dyżurującej, przekaże je pomocy nauczyciela, która zadba o rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej i odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.
 • Liczebność każdej grupy wynosi maksymalnie 12 – 14 dzieci.
 • Grupy przebywają w wyznaczonych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Dzieci korzystać będą z przedszkolnego placu zabaw. Zabawki na placu będą dezynfekowane po każdym użyciu.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki i sprzęty.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu.
 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Będzie dobrze !

 

PROŚBA DZIECKA

 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga!
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w Ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
 • Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za  uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet Ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 • Nie bój się miłości. Nigdy.

JANUSZ KORCZAK